separator separator

София 1463
бул. "Скобелев" 2, ет. 2
Тел/Факс: +359 (2) 851 76 36 e-mail:

Услуги

Принудително изпълнение

В сферата на съдебното изпълнение ние Ви предоставяме гъвкаво и комплексно обслужване, съобразено с основните принципи на изпълнителния процес. Екипът ни се състои от юристи, специализирани в различните етапи на принудителното изпълнение – образуване на изпълнителното дело, проучване на длъжника и неговото имущество, насочване на изпълнението върху имущество на длъжника, осребряване на имуществото, изготвяне и предявяване на разпределението. Ние Ви осигуряваме възможност за избор на най-целесъобразното решение, с оглед ефективното удовлетворяване на вземането Ви, а в случай, че не сте достатъчно запознати с правните възможности за такъв избор, екипът ни ще Ви ги разясни достъпно и изчерпателно.

Високият професионализъм, с който предприемаме всяко едно действие, намалява възможността от съдебно обжалване в хода на производството, което от своя страна предпоставя по-бързото ефективно удовлетворяване на Вашето вземане.

В хода на съдебното изпълнение сме готови да отделяме необходимото време за обсъждане на Вашия случай, да Ви насочваме при избора на най-благоприятното за Вас решение, пестейки личното Ви време и пари.

Само нашата кантора Ви предоставя възможност за on-line проследяване движението на Вашите дела през нарочно създадената за целта клиентска секция в www.ppofficers.com. По всяко удобно за Вас време Вие можете да получите актуална информация относно статуса на вашите дела и всички изпълнителни и други действия извършени по тях.