separator separator

София 1463
бул. "Скобелев" 2, ет. 2
Тел/Факс: +359 (2) 851 76 36 e-mail:

Услуги

Пазене и управление на дадено в обезпечение имущество

В стремежа си да се утвърди като надежден партньор за своите клиенти Катилин Попов Съдебни Изпълнители предоставя услуга по отговорно пазене и управление на дадено в обезпечение имущество. Както в хода на обезпечителния процес (допускане обезпечение на бъдещ или предявен иск и налагане на обезпечителни мерки), така и в рамките на висящо изпълнително производство, ние сме готови да служим като гарант за сигурността и целостта на даденото в обезпечение имущество. В случаите, в които то дава плодове (например лихва при парична сума) ние се ангажираме да положим грижата на добрия професионалист и да осигурим максимална доходност без в същото време да компроментираме сигурността на Вашето обезпечение. Готови сме да Ви консултираме за възможните рискове за намаляване на припадащата Ви се част от даденото в обезпечение имущество, както и за начините за тяхното избягване.