separator separator

София 1463
бул. "Скобелев" 2, ет. 2
Тел/Факс: +359 (2) 851 76 36 e-mail:

picture
За нас

Нашата визия

picture

Визията на Катилин Попов Съдебни Изпълнители е да се утвърди като надежден партньор за своите клиенти, основавайки дейността си върху следните принципи:
- висок професионализъм
- търсене на позитивни решения
- прозрачност и отговорност към своите клиенти
- бързина и ефективност
- предлагане на услуги, надхвърлящи очакванията на клиента.