separator separator

София 1463
бул. "Скобелев" 2, ет. 2
Тел/Факс: +359 (2) 851 76 36 e-mail:

Услуги

Медиация

Нашият екип е готов да Ви предостави услуга по извънсъдебно разрешаване на спора по повод принудително събиране на вземане, чрез фигурата на медиатора. Като доброволна и поверителна процедура по разрешаване на правни спорове, медиацията Ви осигурява възможност за бързо и навременно получаване на изпълнение, като Ви спестява време и средства.

Гарантираме Ви нашата независимост, компетентност, безпристрастност и неутралност при водене на преговори и в хода на медиационната процедура, с оглед отчитане на Вашите интереси и постигане на ефективно изпълнение на дължимото. В случай, че не сте запознати с правната същност на медиацията, екипът ни има готовност да Ви информира и да Ви разясни всички въпроси и съмнения, които биха възникнали у Вас преди да вземете решение за участие в подобна процедура.

Медиацията е средство за постигане на позитивни разрешения на съществуващия конфликт между кредитор и длъжник. Освен това действа стимулиращо за длъжника - участвайки в преговорите и в медиационната процедура, той има възможност да преосмисли и анализира положението си и да предприеме реални действия по изпълнение на своето задължение. Участието Ви в медиационната процедура Ви осигурява свобода на преговорите, инициатива за насрещни предложения, пести личното Ви време и намалява разходите по съдебното изпълнение. Завършила с постигането на взаимноприемливо споразумение за погасяване на дълга, медиацията запазва добрите отношения между страните и ги предпазва от сътресенията, които неминуемо съпътстват изпълнението, наложено със средствата на принудата.