separator separator

София 1463
бул. "Скобелев" 2, ет. 2
Тел/Факс: +359 (2) 851 76 36 e-mail:

Новини

 1  2  3 

2009 - година на растеж за Катилин Попов Съдебни Изпълнители

31/12/2009

През 2009 Катилин Попов Съдебни Изпълнители бе в процес на постоянно разрастване

още...


Българският опит в реформирането на съдебното изпълнение се радва да засилен международен интерес и през 2009 година

30/12/2009

През 2009 Катилин Попов продължи с експертната си работа по няколко международни проекта

още...


Обучение на частни съдебни изпълнители по въпроси на връчванията на книжа в ЕС

10/12/2009

Катилин Попов беше обучител в рамките на двудневен семинар на тема „Приложение на европейското право в работата на съдебните изпълнители”

още...


Катилин Попов инспектира 10 кантори на свои колеги в Северозападна България

30/11/2009

Катилин Попов инспектира 10 кантори на свои колеги в Северозападна България в качеството си на член на Комисията за професионална етика и проверяващ, избран от Общото събрание на Камарата

още...


Катилин Попов беше избран за проверяващ и член на Комисията за професионална етика

06/02/2009

Катилин Попов беше избран за проверяващ и член на Комисията за професионална етика последователно от Общото събрание и Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители

още...


Екипът на Катилин Попов Съдебни Изпълнители се увеличи с двама нови членове

15/01/2009

Екипът на Катилин Попов Съдебни Изпълнители се увеличи с двама нови членове, за да посрещне новите предизвикателства, произтичащи от увеличения обем работа

още...


Катилин Попов проведе обучение на колеги за работа с ИССИ

13/11/2008

Катилин Попов проведе еднодневно обучение на колеги съдебни изпълнители и техни служител за работа с приложението Информационна система на съдебното изпълнение (ИССИ)

още...


Катилин Попов демонстрира работа с ИССИ на делегация от Албания

11/11/2008

Катилин Попов демонстрира работа в реални условия с Информационната система на съдебното изпълнение на официална делегация от Република Албания в рамките на учебно посещение по проект на ЕК

още...


Катилин Попов Съдебни Изпълнители беше домакин на официална делегация от Армения

07/11/2008

Официална Арменска делегация посети Катилин Попов Съдебни Изпълнители в рамките на учебно посещение в България, организирано по проект на Световната банка

още...


Нова информационна система заработи в Катилин Попов Съдебни Изпълнители

03/11/2008

За първи път в Катилин Попов Съдебни Изпълнители деловодството и следенето на работата по делата са автоматизирани посредством Информационната система на съдебното изпълнение, поддържана от Камарата

още...


 1  2  3