separator separator

София 1463
бул. "Скобелев" 2, ет. 2
Тел/Факс: +359 (2) 851 76 36 e-mail:

Новини

Обучение на частни съдебни изпълнители по въпроси на връчванията на книжа в ЕС

Всички новини »

10/12/2009

Катилин Попов беше обучител в рамките на двудневен семинар на тема „Приложение на европейското право в работата на съдебните изпълнители”. Семинарът беше организиран от Камарата с подкрепата на Проекта за усъвършенстване на съдебното изпълнение в България, финансиран от правителството на Кралство Нидерладния.

Г-н Попов акцентира на практическите аспекти на транс-граничното връчване на документи в рамките на ЕС. Презентацията на г-н Попов в две части беше последвана от практически упражнения и уживена дискусия. Участниците изразиха своето удовлетворение от новата информация и практическите умения, които получиха в рамките на обучението.

Останалите презентатори, български съдия и двама експерти от Холандия, запознаха участниците с Регламент Брюксел І, Регламент за неоспорваните вземания и Регламент за Европейска заповед за плащане.