separator separator

София 1463
бул. "Скобелев" 2, ет. 2
Тел/Факс: +359 (2) 851 76 36 e-mail:

Новини

Българският опит в реформирането на съдебното изпълнение се радва да засилен международен интерес и през 2009 година

Всички новини »

30/12/2009

През 2009 Катилин Попов участва в няколко проекта, което свидетелства за продължаващия интерес към българския модел и опит в реформирането на съдебното изпълнение от страна на международната общност. 

Катилин Попов беше домакин на две учебни посещения – от Армения и Киргизстан.

Г-н Попов работи като чуждестранен експерт към Проекта за реформа на съдебното изпълнение на Балканите, финансиран от правителството на Кралство Нидерландия и осъществяван от Центъра за международно правно сътрудничество.

Катилин Попов проведе 3-дневно интензивно обучение на съдебни изпълнители в Киев, Украйна.