separator separator

София 1463
бул. "Скобелев" 2, ет. 2
Тел/Факс: +359 (2) 851 76 36 e-mail:

Новини

2009 - година на растеж за Катилин Попов Съдебни Изпълнители

Всички новини »

31/12/2009

През 2009 Катилин Попов Съдебни Изпълнители бе в процес на постоянно разрастване:

През януари двама нови членове се присъединиха към нашия екип – Стефка Влахова (деловодител) и Илия Тодоров (връчител). През март наехме стажант – студент по право в горните курсове, който помага много в квази-правната работа в кантората.

През август наехме втори офис: изграждането на споделена информационна и комуникационна среда за двата офиса, преформулирането на работните процеси и отговорностите в офиса, приспособяването на протоколите за вътрешна и външна комуникация към увеличения обем работа и променящите се очаквания на нашите клиенти направиха възможно разрастването ни без компрометиране на ефективността на нашата работа и нивото на клиентско обслужване на кантората. През септември Нелия Такова (деловодител) и още един стажант се присъединиха към екипа като по този начин увеличиха техническия капацитет на кантората.

След привличането на няколко нови клиенти през 2009 нашето портфолио нарастна и неговата диверсифицираност наложи разрастване на правния екип на кантората. През декември още един юрист – Иво Спасов – се присъедини към нашия екип. Убедени сме, че със своя опит, придобит в правния екип на компания от една от водещите финансови групи в България, Иво ще допринася към продължаващото развитие и разрастване на Катилин Попов Съдебни Изпълнители.