separator separator

София 1463
бул. "Скобелев" 2, ет. 2
Тел/Факс: +359 (2) 851 76 36 e-mail:

Новини

Възстановяване на работата с граждани и адвокати на страни по делата

Всички новини »

14/05/2020

С цел опазване здравето на посетителите и работещите в кантората се въвежда следният ред за посещения в кантората: (1) Приемно време: всеки работен ден от 9 до 12 и от 14 до 17 часа --- (2) Влизане на посетители: на всеки кръгъл час, по един човек (+ максимум един придружител) --- (3) Посетителите влизат в кантората задължително с маска, дезинфекцират ръцете си (с наш течен дезинфектант) и поставят предоставени от нас калцуни върху обувките си --- (4) Спазване на дистанция един от друг на не по-малко от 1,5м. в приемната на кантората --- (5) Посещението в кантората продължава не повече от 45 мин, за да може да се дезинфекцира след посещението и преди следващия посетител